Wat is letselschade?Wat is letselschade en wat is er mogelijk?

Letselschade is een breed begrip. Het betreft alle schade die u lijdt na een ongeval. Letselschade is onder te verdelen in enkele categorieën. Voor letselschade kunt u, wanneer de schade de wederpartij is aan te rekenen, een schadevergoeding claimen.

Letselschade kan op veel verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaken van letselschade zijn bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, medische fouten, schade door gebrekkige producten, letsel veroorzaakt door dieren en allerlei soorten huis-, tuin- en keukenongevallen.

Welke schade kan vergoed worden?

Letselschade is grofweg onder te verdelen in materiële schade, immateriële schade, fysiek letsel en psychisch letsel. Bij materiële schade moet u denken aan zaken als medische kosten of verlies van inkomsten. Fysiek letsel omvat zaken als wonden of botbreuken. Deze vormen van schade zijn vaak eenvoudig te constateren en in geld uit te drukken. Lastiger zijn immateriële schade en psychisch letsel. Bij deze vormen van schade kunt u denken aan verdriet, verlies van levensvreugde, angststoornissen of post traumatische stress.

Al deze vormen van letselschade kunnen worden vergoed, al dan niet in combinatie met smartengeld. De schade moet wel aantoonbaar kunnen worden gerelateerd aan het ongeluk of de gebeurtenis die het letsel veroorzaakte. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wij ondersteunen slachtoffers van letselschade

Juridens Letselschade is er voor slachtoffers van een ongeluk of gebeurtenis waarbij letselschade is geleden. Is de schade te verhalen op de wederpartij, dan zullen wij u bijstaan met een claim, maar ook op juridisch vlak. Wij kunnen u tevens helpen bij medische, financiële of sociale vraagstukken en arbeidsgerelateerde zaken. Bel ons op 010 415 33 33, mail naar info@juridensletsel.nl of vul het contactformulier op de website in. Wij helpen u graag.

Juridens Letsel