SmartengeldWij zijn uw partner in het vaststellen en claimen van smartengeld

Indien u letsel hebt opgelopen door toedoen van een ander, kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een letselschadevergoeding. Met zo’n vergoeding wordt u schadeloos gesteld bij schade die direct op geld is te waarderen. Dat is in veel gevallen echter niet afdoende voor uw genoegdoening. Hoe zit het namelijk met de emotionele schade die u van uw letsel ondervindt? Bij een schadevergoeding wordt geen rekening gehouden met pijn, verdriet, gemis en andere vormen van leed. Gelukkig kunt u daarvoor smartengeld claimen.

Neem een specialist in de arm

Het berekenen van smartengeld is niet eenvoudig. Anders dan bijvoorbeeld materiële schade laat deze vorm van schade zich lastig in geld uitdrukken. Toch is het mogelijk om een reële berekening te maken. Wij kunnen dit voor u doen. Indien u slachtoffer bent van een ongeval en letsel op hebt gelopen, kunnen wij u kosteloos helpen bij een claim voor smartengeld, omdat de kosten op de wederpartij worden verhaald.

Wanneer is smartengeld mogelijk?

Smartengeld is in veel gevallen mogelijk. Diverse mogelijkheden worden in de wet genoemd. Hierbij beperkt de wet zich niet tot alleen psychische schade zoals verdriet, gemis en verlies van levensvreugde, maar ook aan andere vormen van schade zoals schending van eer, goede naam of reputatie, aantasting van de nagedachtenis van een overledene, doelbewust toegebrachte schade en (andere) aantasting in de persoon.

Wij helpen u met uw berekening en claim

Neem contact met ons op indien u werk wilt maken van smartengeld ter compensatie van geleden schade. Wij beschikken over de ervaring en expertise om u te helpen met een berekening en het verzorgen van een claim. Bel naar 010 415 33 33, mail naar info@juridensletsel.nl of vul het contactformulier in en wij staan voor u klaar.

Juridens Letsel