RechtsbijstandWaarom u rechtsbijstand bij letselschade inschakelt

Letselschade is bijzonder vervelend. De hinder en schade die u hiervan ondervindt, kunnen worden gecompenseerd door een schadevergoeding. Indien de wederpartij aansprakelijk is, kunt u aanspraak maken op een vergoeding van uw fysieke en/of psychische schade, alsmede materiële en immateriële schade.

Het krijgen van een schadevergoeding is doorgaans een proces waarbij u te maken krijgt met de verzekering van de wederpartij. Dit is een kundige partij die erop uit is om de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden, terwijl u natuurlijk binnen de grenzen van redelijkheid uit bent op een zo hoog mogelijke vergoeding. Schakel daarom altijd rechtsbijstand in bij letselschade.

Niet alleen voor advocaten

Veel mensen denken dat rechtsbijstand alleen mogelijk is wanneer een advocaat in de arm wordt genomen. Dat is niet correct. Schadevergoeding bij letselschade wordt in een grote meerderheid van de gevallen geregeld zonder tussenkomst van een rechter en dus zonder een advocaat. Een advocaat is alleen nodig wanneer de zaak voor zou komen bij de rechtbank.

Bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het regelen van een schadevergoeding via de verzekering van deze wederpartij, mag u via rechtsbijstand gratis gebruikmaken van de diensten van een erkende letselschadespecialist zoals Juridens Letselschade. De kosten die wij maken, zullen verhaald worden op de tegenpartij. Wij begeleiden u in het traject van aansprakelijkheid tot uitbetaling van de schadevergoeding.

Hebt u rechtsbijstand nodig?

Hebt u letselschade geleden en wilt u de schade verhalen op de wederpartij? Neem contact met ons op via 010 415 33 33, info@juridensletsel.nl of het contactformulier op de website en wij kijken voor u of een schadevergoeding mogelijk is. Zo ja, dan kunnen wij u bijstaan in het hele proces.

Juridens Letsel