LetselschadevergoedingWat is er mogelijk bij een letselschadevergoeding en waar bestaat deze uit?

Wanneer u letsel hebt opgelopen en de wederpartij hiervoor aansprakelijk is, maakt u aanspraak op een letselschadevergoeding. Een letselschadevergoeding komt in de vorm van een financiële compensatie voor de door u geleden schade. Hiermee kan de door u geleden schade uiteraard niet worden weggenomen, zeker niet wanneer het blijvende schade betreft. Het stelt u echter wel in staat om uw leven aan te passen en de hinder die u van uw letsel ondervindt te vergemakkelijken.

Letselschade claimen na een ongeval

Wanneer u door het toedoen van een ander letselschade hebt opgelopen, bijvoorbeeld na een ongeluk, is de kans groot dat u recht hebt op letselschadevergoeding. Hiervoor dient u de wederpartij aansprakelijk te stellen. Vervolgens dient er vanaf uw kant een claim te komen, welke zal worden betaald door de (verzekering van) de wederpartij. Voor het slagen van uw claim is het van groot belang dat u ondersteund wordt door een kundige, ervaren partij.

Juridens Letselschade kan u bijstaan in het gehele proces. De verzekeraar van de tegenpartij zal altijd proberen om de vergoeding zo laag mogelijk uit te laten vallen. Wij zetten ons echter in voor uw recht en een zo goed mogelijke vergoeding. Samen met u bekijken wij de situatie en schetsen wij de mogelijkheden. Hiervoor dient de situatie zo goed mogelijk in kaart te worden gebracht. Wij beschikken over een netwerk van onder andere medische specialisten en arbeidsspecialisten die u hierbij kunnen helpen. Beoordelen wij uw situatie als kansrijk voor het verkrijgen van een letselschadevergoeding, dan helpen wij u bij uw claim en de juridische stappen.

Ook smartengeld kan worden geclaimd

Het vaststellen van materieel letsel en fysiek letsel is vaak relatief eenvoudig. De schade die u hierdoor lijdt, laat zich goed uitdrukken in geld. Hoe zit dat echter met immateriële schade? Het is namelijk goed mogelijk dat u te kampen hebt met een vermindering in levensvreugde, of een andere vorm van schade die zich niet direct in geld laat uitdrukken. Ook deze vorm van schade kan worden gecompenseerd met smartengeld.

Laat ons u helpen bij uw letselschadevergoeding en smartengeld

Hebt u letselschade geleden en wilt u hiervoor een vergoeding zien van de wederpartij? Schakel ons in en wij gaan samen met u en voor u aan de slag. Bel ons op 010 415 33 33, mail naar info@juridensletsel.nl of gebruik het contactformulier op de website.

Juridens Letsel