Onze aanpak

Een intakegesprek met onze letselschadespecialist is altijd gratis. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden, maar wij komen ook graag bij u langs als u dit liever wilt. In een vertrouwelijk gesprek brengen wij de omstandigheden rondom uw ongeval in kaart, alsmede de schade die u hierdoor hebt opgelopen. Wij hebben oog voor uw persoonlijke en medische omstandigheden en denken met u mee. Zijn er aanknopingspunten om de tegenpartij aansprakelijk te stellen, dan gaan wij hiermee aan de slag.

Via een schriftelijke mededeling aan de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij, stellen wij deze tegenpartij aansprakelijk voor de door u geleden schade. Dit is de eerste stap in het proces richting een schadevergoeding. Wij zullen u doorlopend op de hoogte houden van de vorderingen. Pas wanneer de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, zullen wij door kunnen gaan naar de volgende stap.

In deze belangrijke stap verzamelen wij alle gegevens die nodig zijn om een goede case te maken. Het betreft gegevens omtrent het ongeval, maar ook uw medische gegevens en alle andere relevante zaken die met uw schade en letsel te maken hebben. Dit betekent dat wij bij diverse partijen informatie moeten opvragen. Deze stap kan enige tijd in beslag nemen, maar is noodzakelijk voor een goed vervolg en succesvolle afloop van uw claim.

U hebt ongetwijfeld kosten gemaakt die u zonder uw letsel niet gemaakt zou hebben. In afwachting van de definitieve schadevergoeding kunnen wij een voorschot aanvragen. Dit is om u te compenseren voor gemaakte kosten, zoals huishoudelijke hulp, medicijnen en reiskosten. Hiermee voorkomen wij dat u in financiële problemen komt.

Wanneer uw definitieve letselschadevergoeding wordt vastgesteld en uitgekeerd, is afhankelijk van uw situatie en welzijn. Bent u hersteld van het ongeval en weer in staat om goed te functioneren zonder klachten, dan kan de balans worden opgemaakt en een bedrag worden vastgesteld. Wanneer u echter niet volledig herstelt en/of last blijft houden van klachten, dan zullen specialisten moeten worden ingeschakeld om te bepalen wat de ernst van deze klachten is en in hoeverre uw klachten u belemmeren in uw dagelijks functioneren. Er wordt nu ook gekeken naar toekomstige en blijvende schade. Dit wordt meegenomen in de hoogte van de schadevergoeding. Het bedrag wordt eerst met u besproken voordat het aan de tegenpartij wordt voorgelegd.

Wanneer het definitieve bedrag is bepaald en is voorgelegd aan de wederpartij, kan worden begonnen met de afwikkeling van uw schadevergoeding. Hoe dit precies verloopt, is afhankelijk van de reactie van de tegenpartij. In een ideaal scenario – hier streven wij uiteraard altijd naar – is de tegenpartij bereid om de schadevergoeding te betalen. Middels een vaststellingsovereenkomst wordt alles in orde gemaakt en uw zaak kan dan snel worden afgewikkeld. In sommige gevallen zal de wederpartij een tegenbod uitbrengen. Dit zal vooral gebeuren wanneer er ruimte is tot enige discussie omtrent de schadeposten. Wij zullen dan namens u met de tegenpartij onderhandelen om tot een compromis te komen. In het ongunstigste geval is de wederpartij niet bereid tot het betalen van uw schadevergoeding en wil deze ook niet onderhandelen. Wij zullen dan met u de vervolgstappen bespreken en een waarschijnlijk advies is het starten van een gerechtelijke procedure.

Of uw letselschadevergoeding nu snel, na enig onderhandelen of na tussenkomst van de rechter tot stand komt: wij bieden u altijd de juiste nazorg. Naast een evaluatie van het proces, bestaat dit ook uit advies. Het bedrag dat u krijgt uitgekeerd, kan namelijk ook bedoeld zijn voor de toekomst. Wij adviseren u over hoe u het beste om kunt gaan met uw letselschadevergoeding. Onze financiële specialisten beantwoorden uw vragen, begeleiden u en zorgen ervoor dat u het geld op de juiste manier besteedt.

Juridens Letsel