VerkeersongevalWat te doen bij letselschade door een verkeersongeval

Wanneer u buiten uw schuld om betrokken raakt bij een verkeersongeval en u hierbij letsel oploopt waarvoor de veroorzakende partij verantwoordelijk is, kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn bij letselschade door een verkeersongeval. Deze kunt u namelijk op de tegenpartij verhalen. Om dit te kunnen doen, hebt u wel een sterke case nodig. Wij helpen u deze te maken, maar alles begint bij weten wat u moet doen wanneer u letselschade oploopt bij een verkeersongeval.

Breng het ongeval zo goed mogelijk in kaart

Na een verkeersongeval is het zaak om het ongeval zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit kunt u zelf doen door een schadeformulier in te vullen, maar het is wenselijk en verstandig om de politie erbij te halen. U kunt foto’s maken van het ongeval en informeren of er getuigen bereid zijn om een verklaring af te leggen. Hoe meer details van het ongeval door u (en de politie) worden vastgelegd, hoe duidelijker de case is.

Gratis rechtshulp na een verkeersongeval

Is na het verkeersongeval vast komen te staan dat de wederpartij aansprakelijk is voor de door u geleden letselschade, dan hebt u recht op gratis rechtshulp. De wet bepaalt dat de wederpartij verantwoordelijk is voor het vergoeden van de schade die u hebt geleden. Hiertoe behoort ook het vergoeden van de kosten die u maakt om uw gelijk te halen. U kunt ons inschakelen voor gratis rechtshulp na een verkeersongeval. Wij maken de kosten van onze rechtshulp voor u inzichtelijk, maar deze worden door (de verzekering van) de wederpartij betaald.

Op welke schadevergoeding hebt u recht?

Na een verkeersongeval hebt u recht op vergoeding van materiële en immateriële schade. Onder materiële schade valt alle direct op geld waardeerbare schade die u hebt geleden door het ongeval. Hierbij kunt u denken aan het verlies of mislopen van inkomsten of medische kosten. Immateriële schade is schade die u lijdt door zaken als pijn, verdriet en verlies van levensvreugde. Hiervoor geldt dat aannemelijk moet worden gemaakt dat deze schade door het ongeluk veroorzaakt is.

Vertrouw op onze expertise en ons netwerk

Onze letselschade-experts zijn gespecialiseerd in het helpen van slachtoffers van verkeersongevallen die door een ander letselschade hebben opgelopen. Juridens beschikt over uitvoerige kennis en ervaring. Daarnaast beschikken wij over een omvangrijk netwerk aan letselschadeadvocaten, medisch specialisten en arbeidsspecialisten die wij in kunnen schakelen om uw schade in kaart te brengen en een claim voor u te verzorgen.

Hebt u letselschade geleden als gevolg van een verkeersongeval? Bel ons op 010 415 33 33, mail ons op info@juridensletsel.nl of claim je schade door rechtsboven in op schade claimen te klikken. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Juridens Letsel