BedrijfsongevalGedegen hulp bij een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval is een zeer specifiek ongeval waarbij gedegen hulp wenselijk is. Het betreft namelijk een ongeval onder werktijd waarvoor uw werkgever aansprakelijk is. Wordt u slachtoffer van een bedrijfsongeval, dan hebt u recht op een schadevergoeding, maar hoe gaat u uw gelijk halen? U stelt uw werkgever aansprakelijk en dit kan zorgen voor spanningen op de werkvloer. Wij kunnen u bijstaan met daad en advies om u zo goed mogelijk door dit zware proces heen te helpen en te zorgen voor de schadevergoeding die u verdient.

Wat is een bedrijfsongeval precies?

Veel mensen denken dat een bedrijfsongeval alleen plaats kan vinden op de bedrijfsvloer of tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op locatie. Dit is echter niet het geval. Een bedrijfsongeval is elk ongeval dat plaatsvindt onder werktijd. Dit is dus niet alleen wanneer u op kantoor aanwezig bent, of werkzaamheden uitvoert op de afgesproken locatie, maar ook wanneer u voor uw werk op reis bent of een congres bezoekt.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Een werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers. Dit houdt in dat de werkgever verantwoordelijk is voor het waarborgen van een veilige werkomgeving. Wanneer u betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, kan het zo zijn dat uw werkgever de zorgplicht niet of onvoldoende is nagekomen. Indien hier sprake van is, dan hebt u recht op een schadevergoeding van de geleden schade. U dient hiervoor eerst uw werkgever aansprakelijk te stellen. Indien er sprake is van roekeloos gedrag van uw zijde, is de werkgever niet aansprakelijk. De bewijslast hiervan ligt echter altijd bij de werkgever.

Op welke schadevergoeding hebt u recht?

Na een verkeersongeval hebt u recht op vergoeding van materiële en immateriële schade. Onder materiële schade valt alle direct op geld waardeerbare schade die u hebt geleden door het ongeval. Hierbij kunt u denken aan het verlies of mislopen van inkomsten of medische kosten. Immateriële schade is schade die u lijdt door zaken als pijn, verdriet en verlies van levensvreugde. Hiervoor geldt dat aannemelijk moet worden gemaakt dat deze schade door het ongeluk veroorzaakt is.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij kunnen u bijstaan wanneer u het slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval en de schade op uw werkgever wilt verhalen. Vanzelfsprekend zorgen wij voor een goede claim en zetten wij ons in voor een maximale schadevergoeding. Onze letselschadespecialisten zorgen echter ook voor een goede begeleiding. Wij zullen alles in het werk stellen om te zorgen voor een werkbare situatie en een goed contact tussen u en uw werkgever.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding van uw werkgever na een bedrijfsongeval? Bel ons op 010 415 33 33, mail op info@juridensletsel.nl of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag verder.

Juridens Letsel