LetselschadeLetselschade: wat dit precies inhoudt

U bent ongetwijfeld bekend met de term “letselschade”, maar weet u precies wat deze term inhoudt? Onze experts wel. Wij kunnen u dan ook altijd bijstaan en adviseren bij letselschade. Bij dezen vertellen wij u graag meer over wat letselschade precies inhoudt en wat het verschil is tussen fysiek en psychisch letsel en materiële en immateriële schade.

Letselschade kan fysiek en/of psychisch van aard zijn

Letselschade is ook bekend als “personenschade”. Het is schade die een persoon lijdt en waarvan deze hinder ondervindt. Het kan daarbij gaan om fysieke schade en/of psychische schade. Niet elke vorm van letsel is even goed zichtbaar. Bij fysiek letsel is dit vaak wel het geval.

U kunt denken aan botbreuken of verwondingen als gevolg van een ongeluk. Psychische schade is van buitenaf vaak minder eenvoudig te constateren. Deze vorm van letsel kan echter net zo erg zijn als fysiek letsel. Bij psychisch letsel kunt u denken aan een post traumatische stressstoornis (PTSS). PTSS kan optreden in de nasleep van een zeer ernstige of traumatische gebeurtenis. Ook een angststoornis of depressie valt in de categorie psychisch letsel.

Het verschil tussen materiële en immateriële schade

Bij letselschade kan er sprake zijn van materiële en immateriële schade. Vaak betreft het een combinatie van beide. Net zoals fysieke schade vaak duidelijker zichtbaar is dan psychische schade, is ook materiële schade eenvoudiger vast te stellen dan immateriële schade. Bij materiële schade is de schade in geld uit te drukken.

U kunt denken aan schade aan eigendommen, maar ook het mislopen van inkomsten of kosten voor medische of specialistische hulp. Immateriële schade laat zich lastiger in geld uitdrukken. Hoewel immateriële schade soms vrij ongrijpbaar is, kan de geleden schade wel degelijk hoog oplopen. Ook immateriële schade wordt vergoed met geld. Het betreft doorgaans een compensatie die naar redelijkheid wordt vastgesteld. Bij deze vorm van schade kunt u denken aan zaken als het verlies van levensvreugde, pijn of verdriet. Materiële en immateriële schade houden vaak verband met elkaar.

Wij helpen u bij letselschade

Hebt u letselschade opgelopen als gevolg van het handelen van een ander en kan dit de ander aangerekend worden, dan kunt u een schadevergoeding claimen. Onze juristen zijn gespecialiseerd in letselschade en kunnen u helpen met uw claim. U kunt ons bereiken op 010 415 33 33 of info@juridensletsel.nl. U kunt in vertrouwen uw verhaal doen. Wij zetten ons in voor een goede claim en maximale schadevergoeding voor u.

Juridens Letsel